bubble event management

references

SOITRON, s.r.o.

So spoločnosťou Bubble production house, s.r.o. sme spolupracovali už na viacerých podujatiach.

S prácou Bubble tímu sme boli nadmieru spokojní, bola vykonaná načas, v stanovenom rozpočte a s vysokou profesionálnou úrovňou. Sme spokojní aj s prvotriednym servisom a starostlivosťou o klienta.

Ing. Marián Skákala
Konateľ

Nadácia NOVUM

Agentúra Bubble production house, s.r.o. zabezpečila event na vysokej profesionálnej úrovni, nekonvenčne a veľmi kreatívne.

Akcia bola agentúrou perfektne pripravená a po všetkých stránkach do detailov dopracovaná a zrealizovaná. Boli sme veľmi spokojní.

Mária Drahošová
Predseda správnej rady

slovakia-country-brand-logo

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Spoločnosť Bubble production house, s.r.o. pôsobil ako organizátor nášho najväčšieho vlajkového projektu z roku 2015 s názvom Vyšehradské stretnutia. V rámci tohto projektu bolo pozvaných 43 medzinárodných agentúr MICE a ich zástupcov zo 4 krajín, aby vyskúšali služby a pohostinnosť MICE na Slovensku, najmä v bratislavskom regióne.

Tento dôležitý medzinárodný projekt bol súčasťou spolupráce Vyšehradskej skupiny (V4) a zahŕňal Maďarsko, Česko, Poľsko a krajiny Východného partnerstva Ukrajinu a Azerbajdžan.

Spoločnosť Bubble production house zrealizovala akciu na veľmi vysokej úrovni, vrátane nových nápadov a vynikajúcej administratívnej podpory, na základe pokynov MICE odboru Slovenského turistického združenia. Komunikácia s medzinárodnými partnermi bola bezproblémová a vyústila do veľmi vysokej spokojnosti delegátov na úrovni 83%.

Slovak Convention Bureau (SCB) je združenie verejno-súkromného partnerstva riadené Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. SCB združuje obchodné hotely, spoločnosti riadiace destinácie, profesionálnych organizátorov kongresov, poskytovateľov služieb a organizácie cieľového marketingu, aby efektívne propagovali Slovensko ako destináciu MICE.

Robert Vincze, MSc.
Vedúci odboru kongresového turizmu

Slovenský zväz Judo

Slovenský zväz judo dlhodobo spolupracuje pri organizovaní medzinárodných podujatí so spoločnosťou Bubble production house, s.r.o.

Zabezpečovali pre nás nasledovné súťaže a podujatia:

 • European Judo Championship U23
 • European Judo Open Women 2020
 • European Judo Cup 2019
 • European Judo Cup 2018
 • European Judo Cup 2017
 • European Judo Cup 2016
 • European Judo Cup 2015
 • European Judo Cup 2014
 • European Judo Cup 2013

Na týchto podujatiach sa zúčastňovalo cca. 600 – 800 športovcov a členov delegácií zo 40 – 50 krajín. Podujatia trvali 2 dni, majstrovstvá Európy 3 dni.

Bubble production house zabezpečovala:

 • Tlač a výrobu propagačných materiálov
 • Public relation, tlačové konferencie, tlačové správy, reklamu (printovú, bilboardy, rádio, TV)
 • Organizácia podujatia – slávnostný galavečer pre cca. 150-200 pozvaných hostí
 • Zabezpečenie cateringu pre športovcov a VIP hostí
 • Zabezpečenie špecializovanej techniky – LED obrazovka, ozvučenie, …

Bubble production house, s.r.o. svoje úlohy zvládla včas, v požadovanej kvalite, kreatívne a flexibilne. Bez Bubble production house, s.r.o. by sa nám nepodarilo zabezpečiť tieto podujatia, ktoré boli vysoko hodnotené komisármi a aj European Judo Union.

Ing. Peter Pisoň
Slovenský Zväz Judo

EMEA

Výkon Bubble v skratke:

 • Dizajn projektu: excelentná tímová práca a prevedenie brífingu
 • Rozpočet: flexibilná a čistá metodika so silným záberom na miestnych dodávateľov a medzinárodnú sieť
 • Realizácia projektu: rýchle nasadenie od konceptu a teórie k praxi v oblasti plánovania – tvorivého procesu – produkcie

Frederico Mastroleo
Manažér, Channel Marketing

BVS

Bratislavská Vodárenská Spoločnosť

Spoločnosť Bubble Production House, s.r.o., dlhodobo organizovala pre našu spoločnosť eventy rôzneho charakteru (športové hry pre zamestnancov, Vianočný večierok, eventy pre top klientov, Dni otvorených dverí…)

Napriek dlhodobej spolupráci, spoločnosť vždy navrhla nový kreatívny koncept eventu, ktorý bol vždy aj profesionálne zrealizovaný.

Mgr. Alexandra Maszayová

Slovenské národné divadlo

S agentúrou Bubble production house spolupracujeme pravidelne od roku 2008 až do súčasnosti na projektoch ako Vianočné koncerty Slovenských elektrární, a.s., Emerson EMEA team meeting, Baumit – fasáda roka, atď.

Spolupráca bola na profesionálnej úrovni, agentúra sa vie prispôsobiť podmienkam divadelnej prevádzky a dodržiava vopred dohodnuté termíny, podrobný plán príprav vypracovaný zo strany agentúry uľahčuje spoluprácu a predchádza vznikom nedorozumení, čo spoločne vplýva aj na výsledný efekt a úspech projektu.

Libor Slovák
Vedúci technickej prevádzky opery a baletu SND

Baumit

Baumit, spol. s.r.o.

S agentúrou máme skúsenosti z usporiadania viacerých eventov. Vo všetkých prípadoch bola naša skúsenosť veľmi pozitívna. Kladne hodnotíme celkový prístup, profesionalitu v rokovaniach, dodržiavanie dohodnutých termínov, dodržiavanie rozpočtu, prehľadné preukazovanie nákladov a podporu pri rokovaniach s treťou stranou.
Agentúra drží prípravu eventu pod kontrolou a v priebehu akcie neustále kontrolovať stav udalostí.
Obzvlášť kladne hodnotím kreatívny prístup pri zadaní prác, ponuku viacerých nápadov a snahu o primeranú originalitu. Nápady boli ideovo zaujímavé a pritom vždy v hraniciach „reálnych možností“.
Vzhľadom na naše skúsenosti, môžeme spoluprácu s agentúrou Bubble event management odporučiť. Želáme veľa úspechov.

Ing. Ľuboš Fussek
Riaditeľ

Bubble event management
Palisády 42
811 06 Bratislava

bubble@bubble.sk
+421 915 432 164