bubble event management

nový koncept

BACK TO BASICS

Základom „niečoho“ sú najjednoduchšie, najdôležitejšie prvky, nápady alebo princípy, na rozdiel od komplikovanejších sústav alebo podrobnejších teórií.

back to basics

Návrat k podstate znamená zamerať sa na dôležité momenty pri plánovaní a nevyhnutné aktivity v rámci organizácie.

Ak hovoríme o návrate k základom, naznačujeme, že ľudia sa príliš zaoberajú komplikovanými detailmi alebo novými teóriami a že by sa mali sústrediť na jednoduché – dôležité nápady, skutočné dôvody rozhodnutí, pôvodné zásadné činnosti. Vytvoriť zážitok založený na live experience spojený so skutočnou emóciou zanechávajúcou spomienku. Uprednostniť osobný kontakt pred akýmkoľvek
využitím samoúčelného efektu len preto, lebo niečo také tu ešte „nebolo“. Bolo tu už takmer všetko. Dávať dôraz na potreby hostí, ich zabezpečenie a ochranu. Dosiahnutie high class eventu – Finančné náklady smerovať na zabezpečenie pohodlia a vysokej kvality obsahu, snažiť sa hostí „vzdelávať“.
Preferovať obmedzenejší prístup v rámci ponuky, vyžadovať kvalitnejšiu úroveň zážitku, a vysoký bezpečnostný profil.